Grattis, du vann!
Spelresultat
Tid:
Poäng:
:
:
Din statistik
Bästa poäng:Datum:
Vunna omgångar:Genomsnittlig poäng:
Spelade omgångar:Genomsnittlig poäng:
Andel vunna:
Spela igen
Din statistik
Välj poängsättning
 
 
 
En färg
 Två färger
 Fyra färger
Grundläggande statistik
Spelade omgångar:
Vunna omgångar:
Andel vunna:
Flest vinster i följd:
Flest förluster i följd:
Aktuell följd:
Poängstatistik
Bästa poäng:
Datum:
Genomsnittlig poäng per vunnet spel:
Total genomsnittlig poäng:
Tid och dragningar
Total speltid (sekunder):
Genomsnittlig tid per vunnet spel (sekunder):
Totalt antal drag:
Genomsnittligt antal drag per vunnet spel:
Genomsnittliga antal drag per timme i vunna spel:
Återställ
 
Stäng
Stäng
Information

Viktiga kortkommandon

Växla helskärm:F11 (de flesta webbläsare)
Ångra:Ctrl+Z
Starta en ny giv:F2
Stäng dialogruta:Esc

Spindelharpan

Hej och välkommen till Spindelharpan! Spindelharpan är ett populärt patiensspel, främst tack vare svårighetsgraden som gör det till ett intressant och logiskt spel. Denna version av spelet är tillgänglig online och är gratis för alla att använda.

Översikt

Som de flesta andra patiensspel, spelas Spindelharpan av en spelare, och målet är att sortera kort efter rang och färg och placera dem i basrutorna högst upp på spelbordet. Vad som skiljer Spindelharpan från andra varianter av spelet, är att spelaren måste skapa högar med dragna kort på spelbordet högen kan endast överföras till basrutan om högen är komplett från ess till kung. Detta skiljer sig från andra patiensspel (som Kungen), där spelaren flyttar kort till basrutan ett efter ett, med början från ess. Dessutom spelas Spindelharpan med två kortlekar, till skillnad från andra former av patiens med endast en kortlek.

Spelbordet består av tio nedåtgående tablåer, I vilka korten ligger med framsidan nedåt, förutom de översta korten (detta innebär att kortet högst upp i högen, dvs. det som inte täcks av något annat kort, faktiskt är längst ner när du betraktar spelbordet, eftersom tablåerna är riktade nedåt). Spelaren måste ordna korten efter färg och rang genom att flytta dem mellan tablåer. Endast högar med kort som är sorterade efter färg och sekvens kan flyttas samtidigt. I övrigt finns inga gränser för kort som flyttas (till skillnad från i Kungen till exempel, där storleken på den flyttbara högen beror på antalet tillgängliga lediga celler). Utöver de tio tablåerna består spelbordet även av åtta basrutor som finns i det övre högra hörnet på spelbordet, och en spelhög i det övre vänstra hörnet på spelbordet.

Instruktioner

Allmänna regler

 1. När det inte finns några lämpliga drag tillgängliga kan spelaren dra kort från spelhögen. Att dra kort från spelhögen går till på följande sätt: spelaren måste se till att det inte finns några tomma tablåer. Om det finns en tom tablå kan kort inte dras från spelhögen. Detta innebär att det är möjligt att låsa in dig i en situation där det inte finns tillräckligt med kort på spelbordet för att kunna lägga minst ett kort i varje tablå, och du kan inte dra fler kort från spelhögen, eftersom vissa tablåer är tomma. Försök att undvika denna situation och låt aldrig antalet kort på spelbordet sjunka under tio. Om det inte finns några tomma tablåer, kan spelaren dra tio kort från spelhögen och lägga ett kort med framsidan uppåt på varje tablå.
 2. Ett kort (eller en korthög) kan bara flyttas från en tablå till en annan om korten som flyttas (eller kortet längst ned i den flyttade korthögen) har en lägre valör än det kort på vilket det läggs. Färgen på dessa två kort spelar ingen roll; men om korten har olika färg, då kommer du inte att kunna flytta dem senare.
 3. Du kan lägga valfritt kort i en tom tablå.
 4. För att en korthög ska kunna flyttas måste alla kort vara i följd och ha samma färg.
 5. När du skapar en hög med tretton kort i samma färg, från ess till kung, måste du samla in dessa kort och sedan flytta dem till en basruta högst upp på spelbordet. Spelet gör detta automatiskt.
 6. Spelet spelas med två kortlekar, det vill säga med 104 kort.
 7. Spindelharpan har ett distinkt poängsystem. Du börjar med 500 i poäng och varje drag (inklusive ångrade drag) subtraherar 1 poäng från din poäng. När du har en full korthög och korten överförs till en basruta, får du 100 poäng. Som ett resultat är målet med spelet att lägga alla kort i basrutorna med minsta möjliga antal drag. Samtidigt som det är tillåtet att ångra drag, är de behandlade på samma sätt som alla andra drag. Att ångra drag är särskilt användbart när du spelar med högre svårighetsgrad.
 8. Det är viktigt att fortsätta bygga sekventiella staplar, särskilt med kort av samma färg. Det är också viktigt att vända så många kort som möjligt - även om detta ibland innebär att skapa staplar med olika färger. Dra endast kort från spelhögen när det inte finns några användbara drag kvar, eller när de drag som är kvar kommer att skapa oreda, snarare än ordning. Till sist - och detta är mycket viktigt för högre svårighetsgrader - rensa en av tablåerna så snart som möjligt. Att ha en tom tablå ökar avsevärt din möjlighet att sortera kort i andra tablåer, eftersom du kan använda dessa för att tillfälligt lagra kort eller staplar av kort.

Spelet kan spelas i tre varianter, med olika svårighetsgrad.

 1. Spindelharpan med 1 färg är ett spel som spelas med endast en färg. Detta är den lättaste svårighetsgraden, eftersom varje sekventiell stapel som byggs av spelaren är flyttbar, och den är nästan alltid lösbar.
 2. Spindelharpan med 2 färger är svårare eftersom det spelas med två färger. Vanligtvis är dessa två motsatta färger. Det innebär att en färg är svart (klöver eller spader) och en är röd (hjärter eller ruter). I denna variant av spelet kan du bygga staplar med båda tillgängliga färger, men staplarna är endast flyttbara om de består av en färg. Även om spel med 2 färger är svårare att lösa än spel med 1 färg, är de ofta möjliga att lösa så länge du lägger tillräckligt med tanke och ansträngning på det.
 3. Spindelharpan med 4 färger är den svåraste, och kan inledningsvis verka omöjlig att vinna – men så småningom och med mycket tålamod och beslutsamhet, kan du kanske lösa några av spelen. Dess svårighet kommer från det faktum att spelet använder två kompletta kortlekar, så det finns fyra färger att spela med. Precis som i inställningarna för lägre svårighetsgrad, kan du placera ett kort oavsett färg på ett annat kort, så länge kortet vid destinationen har en valör som är högre än kortet som läggs på det. Men för att kunna bygga flyttbara staplar behöver du fortfarande kort i samma färg. Detta innebär att det endast finns två exemplar av ett visst kort av alla 104 kort i spelet, vilka du kan placera för att bygga en flyttbar stapel. Och chansen är liten att ett av dessa två kort faktiskt kommer att finnas tillgängligt på spelbordet. Resultat är att en felfri spelare bara kan vinna upp till cirka 1 av 3 spel.

Lösningsexempel

Spindelharpan har tre svårighetsnivåer. Här är ett exempel på hur du framgångsrikt kan starta den enklaste svårighetsnivån, spindelharpan med 1 färg. Denna variant av spelet använder två kortlekar med en enda färg.

Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 1
Med 1 färg är det ofta möjligt att göra många drag direkt från start. Vi kan vi göra tre drag omedelbart i detta exempel. Vi kan flytta och lägga spader 4 på spader 5, spader 2 längst till vänster kan läggas på spader 3, och spader 6 längst till höger kan läggas på spader 7.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 2
I den andra omgången kan vi flytta högen med spader 2 och 3 i den fjärde tablån till spader 4 I den åttonde tablån. Vi flyttar även spader 9 till spader 10.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 3
Vi flyttar nu spader 10 från den fjärde tablån till spader knekt i den femte tablån. Vi flyttar även högen med spader 9 och 10 från den sjätte tablån till spader knekt i den sjunde tablån. Till sist flyttar vi högen med fyra kort från den åttonde tablån till spader 6 i den nionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 4
Vi fortsätter att ordna korten och flyttar spader 10 från den fjärde tablån till spader knekt. Sedan flyttar vi spader 8 till spader 9 i den sjunde tablån, för att slutligen flytta spader 9 från den åttonde tablån till spader 10 i den femte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 5
Nu kan vi göra ett stort drag och flytta hela korthögen i den nionde tablån och lägga den på spader 8 i den sjunde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 6
Inga fler drag kan göras i detta skede. Det enda som återstår är att dra kort från spelhögen.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 7
Låt oss snygga till röran på spelbordet som skapades av de nyanlända korten. Vi flyttar spader 4 från den andra tablån till spader 5 i den tionde tablån. Sedan flyttar vi spader knekt från den åttonde tablån till spader dam i den fjärde tablån. Som final flyttar vi spader 7 från sjätte tablån till spader 8 i den femte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 8
Vi flyttar spader dam och spader knekt från den fjärde tablån till spader kung i den åttonde tablån. Låt oss även flytta de spader 6 från sjätte tablån till spader 7 i femte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 9
Vi kan nu flytta det sista kortet från den sjätte tablån – esset – och lägga det på spader 2 i den första tablån. Sedan plockar vi upp spader 10 i den femte tablån tillsammans med resten av korthögen i samma tablå och lägger allt på spader knekt i den åttonde tablån. Vi har nu precis börjat bygga vår första fulla korthög – från spader kung till ess.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 10
Vi fortsätter att bygga vår första fulla stapel med detta drag genom att flytta spader 5 och 4 från den sista tablån till spader 6 i den åttonde tablån. Vi flyttar även spader 4 från den fjärde tablån till den sjätte tomma tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 11
Tyvärr kan vi inte fortsätta bygga vår första fulla stapel eftersom vi inte har spader 3 tillgänglig. Vi kan istället flytta spader 5 från den fjärde tablån till spader 6 i den andra tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 12
Vi kan sedan flytta spader 4 från den sjätte tablån till spader 5 I den andra tablån. Nu har vi återigen en tom tablå.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 13
Vi kan använda den tomma tablån för att lagra spader 2 från den sjunde tablån. Spader 2 blockerade många användbara drag.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 14
Vi kan nu fortsätta att bygga vidare på vår första fulla stapel. Vi flyttar därmed spader 3 från den sjunde tablån till spader 4 i den åttonde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 15
För att slutgiltigt komplettera vår första fulla stapel, flyttar vi spader ess till spader 2 i den åttonde tablån. Hela stapeln kommer att flyttas till basrutan ovanför.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 16
Nu finns det inga användbara drag att göra, så det enda som återstår är att dra kort från spelhögen.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 17
Nu kan vi lägga de nya korten i ordning. Vi flyttar spader 5 från den fjärde tablån till spader 6 i den tredje tablån. Sedan flyttar vi spader knekt och spader 10 från den åttonde tablån till spader dam i den tionde tablån. Som ett sista drag flyttar vi sedan spader 7 från den nionde tablån till spader 8 i den sjunde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 18
Vi flyttar spader 6 och 5 från den tredje tablån till spader 7 I den sjunde tablån. Hela stapeln som börjar med spader dam flyttas från den tionde tablån till spader kung i den fjärde tablån. I det sista draget där spader 2 tidigare låg under spader dam, kan nu flyttas till spader 3 i den femte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 19
Flytta nu spader 7 från den åttonde tablån och lägg den på spader 8 i den tredje tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 20
Låt oss plocka isär sjätte tablån. Vi kan lägga spader kung i den tomma åttonde tablån och spader 2 i den första tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 21
Sedan fokuserar vi på den andra tablån. Vi flyttar spader knekt till den sjätte tablån som är tom, och högen börjar med spader 6 som ligger på spader 7 i den tredje tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 22
Vi fortsätter ordna korten på spelbordet. Flytta spader 2 och 3 från den femte tablån till spader 4 i den tredje tablån, flytta sedan spader 6 från den andra tablån till spader 7 i den tionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 23
Denna gång kan vi flytta spader knekt från sjätte tablån till spader dam i den andra tablån och sedan flytta dem tillsammans till spader kung i den åttonde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 24
Flytta spader 6 och 7 från den tionde tablån till den andra tablån för att sedan plocka upp korthögen från den sjunde tablån, börja med spader 8 och lägg den i den tomma sjätte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, en färg, kapitel 25
Vi kan slutligen flytta spader 2 och 3 från första tablån till den sjunde tablån. Notera att bordet ser ut att vara i ordning. Allt vi behöver är ett ess för en komplett korthög. Detta ser ut som inledningen av ett enkelt spel!

Den andra svårighetsgraden spelas med två kortlekar: en med röd färg och en med svart färg. Detta kallas ofta 2-färgade Spindelharpan. Nedan hittar du exempel på hur du framgångsrikt kommer igång med detta spel:

Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 1
Vi börjar med att ordna korten i samma färg. Flytta hjärter 6 till den andra tablån, spader 7 till spader 8, hjärter knekt till hjärter dam längst till höger, och spader knekt till spader dam.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 2
Nu när hjärter kung är framme, kan vi placera hjärter dam och hjärter knekt på den.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 3
Tyvärr finns inga fler drag som ordnar korten i samma färg, men vi måste fortfarande vända fler kort och då har vi mer att arbeta med. Låt oss placera spader 2 på hjärter 3 i åttonde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 4
Hjärter 10 vänds upp, vilken omedelbart kan flyttas och läggas på hjärter knekt I den första tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 5
Tyvärr finns det inga användbara drag att göra på spelbordet nu. Det enda vi kan göra är att dra fler kort från spelhögen.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 6
Nu har vi många nya kort och många möjliga drag. Vi flyttar först hjärter 2 från den fjärde tablån till hjärter 3 i den intilliggande tablån. Detta frigör högen med två kort som består av spader 7 och 8, vilka kan flyttas vidare till spader 9 i den sjätte tablån. Sedan kan vi flytta den nyskapade stapeln med spader på 7, 8 och 9 till spader 10 i den nionde tablån. Låt oss även flytta hjärter 9 från femte tablån till andra tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 7
Nu när hjärter dam har vänts upp kan vi lägga den på hjärter kung.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 8
Återigen finns inga fler användbara drag kvar på spelbordet, vi drar därför fler kort från spelhögen.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 9
Spelbordet blir lite rörigt, men frukta inte! Vi kommer att lösa denna röra. Vi kan börja med att flytta spader 7 från den femte tablån till spader 8 intill, för at sedan flytta dem bägge till spader 9 i den andra tablån. Hjärter 5 i den fjärde tablån blev just tillgänglig, så vi kan flytta den till den tredje tablån och lägga den på hjärter 6. Som ett sista drag flyttar vi spader dam till spader kung i den åttonde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 10
Nu kan vi flytta spader 6 från fjärde tablån och lägga den på spader 7 i den andra tablån. Sedan kan vi flytta hela korthögen med fyra kort och lägga dem på spader 10 i den sjätte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 11
Ett möjligt drag är att flytta hjärter 5 hjärter från den nionde tablån till den sjätte tablån, och sedan flytta stapeln som börjar med spader dam från den nionde stapeln till den fjärde stapeln. Detta frigör ett kort, men kommer också att röra till den sjätte tablån. Det är faktiskt tillåtet att göra dessa drag för att ta reda på vad som händer – och om de är oanvändbara kan vi ångra dem. Detta beror på att poängsättningen i Spindelharpan baseras på antal drag, och ångrade drag räknas som vanliga drag – därför är de helt tillåtna. I detta fall visar det sig att det bästa är att dra kort från spelhögen.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 12
Nya kort och nya drag! Låt oss börja med att samla ihop spader 3 och spader 4 från tablå tre och fem, och sedan placera dem på spader 5 i den första tablån. På samma sätt kan vi ta hjärter ess och hjärter 2 från sjätte och sjunde tablåerna och placera dem på hjärter 3 i den åttonde tablån. Detta frigör hjärter 5 i den sjunde tablån och vi kan sedan flytta kortet till hjärter 6 i den fjärde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 13
Vi kan nu placera hjärter 5 och 6 från den fjärde tablån i den sjunde tablån. Vi kan även flytta stapeln som börjar med spader 10 till spader knekt i den nionde tablån. Eftersom vi saknar fler drag med kort av samma färg, kan vi försöka vända kort genom att flytta hjärter 3 från den femte tablån till spader 4 i den andra tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 14
Flytta spader 3, 4 och 5 från första tablån och lägg dem på spader 6 i den nionde tablån. Flytta spader 8 och lägg den på spader 9 i den tionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 15
Och nu har vi en ytterligare kombination av drag att göra! Vi flyttar först hjärter 5, 6 och 7 från den sjunde tablån till hjärter 8 i den femte tablån, samlar ihop korten och flyttar den utökade stapeln till hjärter 9 i den sjätte tablån. Vi använder sedan den andra hjärter 7 i den sjunde tablån för att placera hjärter 5 och 6 på den från den tredje tablån. Sedan flyttar vi dessa tre kort och lägger dem på spader 8 i den tionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 16
Till sist kommer vi att få en tom tablå! Detta är mycket viktigt, eftersom en tom tablå kan vara otroligt användbar, eftersom vi kan placera vilket kort som helst i den. Vi kommer snart att använda den för att ordna fler kort på det sätt som vi vill ha dem. Men först måste vi ta oss dit. Så låt oss flytta hjärter dam till hjärter kung i den första tablån. Vi flyttar även hjärter ess från sjunde tablån till hjärter 2 den tredje tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 17
Vi använder först vår nyligen tömda tablå för att skapa ytterligare en tom tablå. Det vill säga, vi flyttar spader 5.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 18
Vi fokuserar på den andra tablån. Vi börjar med att flytta hjärter 3 till hjärter 4 i den sjunde tablån för att sedan plocka upp bägge kort och flytta dem till hjärter 5 i den sjätte tablån. Sedan flyttar vi spader 4 som just vänds upp till spader 5 i den femte tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 19
Nu håller vi fokus på den nionde tablån. Vi börjar med att flytta stapeln som börjar med spader knekt till hjärter dam i den första tablån. Sedan flyttar vi hjärter 5 till den sjunde tablån som är tom. Vi avslutar med att flytta stapeln som börjar med spader dam till spader kung i den fjärde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 20
Vi vill bygga upp en full stapel i den fjärde tablån. För att åstadkomma detta flyttar vi spader 4 och 5 från den femte tablån, placerar dessa på spader 6 i den nionde tablån, sedan samlar vi ihop stapeln med tre kort och placerar den på spader 7 i den fjärde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 21
Flytta korthögen från den fjärde tablån över till den femte tablån. Flytta även hjärter 5 från den sjunde tablån och lägg den på hjärter 6 i den nionde tablån, flytta sedan bägge korten tillbaka till den sjunde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 22
Vi kan slutligen slutföra vår första färdiga stapel. För att göra detta behöver vi flytta spader ess från fjärde tablån till spader 2 i den nionde tablån, för att sedan flytta bägge kort till den första tablån och sedan flytta den kvarvarande stapeln bestående av spader ess, 2 och 3 till den femte tablån. Nu är vår första stapel klar!
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 23
Vi kan nu flytta hjärter 8 från den fjärde tablån till hjärter 9 i den andra tablån. Sedan tar vi hjärter 8 och 9 från den andra tablån och lägger dessa på spader knekt i den nionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 24
Lägg märke till att vi nu har två tomma tablåer! Vi är praktiskt taget oslagbara och det blir svårt att förlora spelet nu. Vi kan fortsätta genom att flytta hjärter 8 och 7 från den andra tablån till hjärter 8 i den nionde tablån.
Spindelharpan, lösningsexempel, två färger, kapitel 25
Kika på det här prydliga spelbordet! Har du en aning om vad du ska göra härnäst? Kan du räkna ut hur man uppnår tre tomma tablåer?

Det svåraste spelläget är att spela med två fulla kortlekar - det vill säga med fyra färger. Denna svårighetsnivå är avsedd för riktigt bra spelare, så vi bestämde oss för att inte inkludera det i denna grundläggande handledning.

Historia

Spindelharpan har sitt ursprung från 1947 när den först spelades med (föga förvånande!) riktiga kort, och inte en dator. Ryktet säger att Spindelharpan var ett favoritspel för president Roosevelt i USA. Spelet har alltid varit ganska populärt tack vare svårighetsgraden och potentialen för strategiskt tänkande och analys. Den första datorimplementeringen dök upp i början av 90-talet tillsammans med operativsystemet Microsoft Windows 3. En Unix-version utvecklades ännu tidigare (1989), men denna version var inte lika populär. Sedan dess har Spindelharpan följt med de flesta större distributioner av operativsystem, där de mest populära versionerna medföljde Windows 7 och XP. Denna onlineversion av Spindelharpan är inspirerad av dessa upprepningar.

Stäng