Tillykke! Du vandt!
Spilresultater
Tid:
Score:
:
:
Din statistik
Bedste pointscore:Dato:
Spil vundet:Gennemsnitlig pointscore:
Spillede spil:Gennemsnitlig pointscore:
Procent vundet:
Spil igen
Din statistik
Vælg pointberegning
 
 
 
En kulør
 To kulører
 Fire kulører
Grundlæggende statistik
Spillede spil:
Spil vundet:
Procent vundet:
Længste sejrsrække:
Længste tabsrække:
Nuværende sejrsrække:
Pointstatistik
Bedste pointscore:
Dato:
Gennemsnitlig point per vundet spil:
Samlet gennemsnitlig pointscore:
Tid og træk
Samlet spilletid (sekunder):
Gennemsnitlig tid per vundet spil (sekunder):
Samlet antal træk:
Gennemsnitlige træk per vundet spil:
Gennemsnitlige træk i timen per vundet spil:
Nulstil
 
Luk
Luk
Information

Vigtige genvejstaster

Slå fuldskærm fra/til:F11 (de fleste browsere)
Fortryd træk:Ctrl+Z
Giv kort igen:F2
Luk dialogboks:Esc

Edderkop kabale

Hej og velkommen til Edderkop Kabale App! Edderkop kabale er et populært kortspil, mest på grund af dets sværhedsgrad, hvilket gør det til et interessant logisk spil. Denne version af spillet er tilgængelig online og gratis for alle at bruge.

Oversigt

Som de fleste andre kabalespil spilles Edderkop kabale af én spiller, og målet er at sortere kort efter værdi og kulør og placere dem i grundfelterne øverst på spillefeltet. Det, der adskiller Edderkop kabale fra andre varianter af spillet, er, at her skal spilleren samle bunker af kort i rækkefølge på spillefeltet. En bunke kan kun overføres til grundfeltet, hvis den er komplet fra es til konge. Dette adskiller sig fra andre kabalespil (som 7-kabale eller Napoleon), hvor spilleren flytter kortene til grundfelterne én efter én, begyndende med esserne. Desuden spilles Edderkop kabale med to sæt spillekort, i modsætning til andre former for kabale, der kun spilles med ét.

Spillefeltet består af ti rækker, hvor kortene er placeret med billedsiden nedad, bortset fra de øverste kort (det betyder, at kortet øverst irækken, dvs. det, der ikke er dækket af noget andet kort, faktisk er nederst, når du ser på spillefeltet, da kortene er lagt ud i vifteform). Spilleren skal arrangere kortene efter kulør og værdi ved at flytte dem mellem rækkerne. Kun bunker af kort, der er sorteret efter farve og rækkefølge, kan flyttes på én gang. Ellers er der ingen begrænsninger for de kort, der flyttes (i modsætning til for eksempel i Napoleon, hvor størrelsen af den flytbare bunke afhænger af antallet af ledige celler). Udover de ti rækker, består spillefeltet også af otte grundfelter i øverste højre hjørne af spillefeltet, og en kortbunke i øverste venstre hjørne.

Instruktioner

Generelle regler

 1. Når der ikke er flere gyldige træk, kan spilleren trække kort fra bunken. Trækning af kort fra bunken fungerer som følger: spilleren skal sikre sig, at der ikke er tomme rækker. Hvis der er en tom række, kan der ikke trækkes kort fra bunken. Det betyder, at det er muligt at låse sig fast ind i en situation, hvor der ikke er nok kort på spillefeltet til at kunne lægge mindst ét i hver række, og man kan ikke trække flere kort fra bunken, fordi nogle rækker er tomme. Prøv at undgå denne situation, og lad aldrig antallet af kort på spillefeltet være mindre end ti. Hvis der ikke er tomme rækker, trækker spilleren derefter ti kort fra bunken og placerer et kort med billedsiden opad oven på hver række.
 2. Et kort (eller en stak kort) kan kun flyttes fra en række til en anden, hvis kortet, der flyttes (eller kortet i bunden af den flyttede stak) har en lavere værdi end det kort, det placeres på. Kuløren på disse to kort betyder ikke noget; men hvis kortene har en anden kulør, så vil du ikke være i stand til at flytte dem sammen senere.
 3. Du kan placere et hvilket som helst kort i en tom række.
 4. For at en stak kan flyttes, skal alle kort være i rækkefølge og have samme kulør.
 5. Når du opretter en stak af tretten kort i samme kulør fra es til konge, skal disse kort flyttes til et grundfelt øverst på spillefeltet. Spillet gør dette automatisk.
 6. Spillet spilles med to sæt spillekort, det vil sige med 104 kort.
 7. Edderkop kabale har et unikt pointsystem. Du starter med 500 point, og hvert træk (inklusive fortrydelse af træk) trækkes der 1 point fra. Når du samler en fuld stak, og kortene overføres til et grundfelt, får du 100 point. Som et resultat er målet med spillet at lægge alle kort i grundfelterne ved at bruge det mindst mulige antal træk. Det er muligt at fortryde et træk, og dette betragtes på samme måde som ethvert andet træk. At fortryde træk er især nyttigt, når du spiller med højere sværhedsgrad.
 8. Det er vigtigt at blive ved med at bygge stakke, især med kort af samme kulør. Det er også vigtigt at afdække så mange kort som muligt - også selvom det nogle gange betyder at skabe stakke med flere kulører. Træk kun kort fra bunken, når der ikke er flere gyldige træk tilbage, eller når de træk, der er tilbage, helt sikkert vil medføre rod i stedet for orden. Endelig - og det er meget vigtigt for højere sværhedsgrader - ryd en af rækkerne så hurtigt som muligt. At have en tom række øger i høj grad muligheden for at sortere kort i andre rækker, da du kan bruge den til midlertidigt at opbevare kort eller stak af kort.

Spillet har tre varianter, som har varierende sværhedsgrad.

 1. Edderkop kabale i en kulør er et spil, der kun spilles med kort i en enkelt kulør. Dette er den nemmeste variant, fordi hver stak kan flyttes, og kabalen næsten altid kan løses.
 2. Edderkop kabale med 2 kulører er sværere, fordi den spilles med to kulører. Normalt er disse to kulører i modsatte farver. Det vil sige, en kulør er sort (kløver eller spar) og en kulør er rød (hjerter eller ruder). I denne variant af spillet kan du bygge stakke ved at bruge begge kulører; dog kan stakkene kun flyttes, hvis de er af én enkelt kulør. Edderkop kabale med 2 kulører er betydeligt sværere at løse end varianten med kun én kulør. Men den er stadig ofte mulig at løse, så længe du lægger nok tanke og indsats i det.
 3. Edderkop kabale med fire kulører er den sværeste variant, og kan endda i starten virke umulig at løse – men med en masse tålmodighed og beslutsomhed, kan du måske løse nogle af spillene. Dets vanskelighed kommer fra det faktum, at spillet bruger to komplette sæt spillekort, og så der er fire kulører at spille med. Som i de lavere sværhedsgrader kan du placere et kort uanset dets kulør på et andet kort, så længe destinationskortet har en værdi, der er en højere. Men for at bygge stakke, der kan flyttes, har du stadig brug for kort i samme kulør. Det betyder, at der for et givet kort kun er to kort ud af 104 i hele spillet, som du kan placere det på for at bygge en flytbar stak. Og der er lille chance for, at et af disse to kort rent faktisk vil være tilgængeligt på spillefeltet. Ved fejlfrit spil kan du forvente at kun vinde op til omkring 1 ud af 3 spil.

Løsningseksempel

Edderkop kabale har tre sværhedsgrader. Her er et eksempel på, hvordan man starter den nemmeste sværhedsgrad, Edderkop kabale med én kulør. Denne variant af spillet bruger to sæt kort i én enkelt kulør.

Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 1
I denne variant er det ofte muligt at lave mange træk fra starten af. I dette eksempel kan vi lave tre træk med det samme. Lad os flytte 4 til 5, 2 længst til venstre til 3 og 6 længst til højre til 7.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 2
I anden runde kan vi flytte stakken bestående af 2 og 3 placeret i række fire over på 4 i række otte. Lad os også flytte 9 til de 10.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 3
Nu flytter vi 10 i række fire over på knægten i række fem. Vi flytter også stakken med 9 og 10 i række seks over på knægten i række syv. Til slut flytter vi 4-korts stakken i række otte til 6 i række ni.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 4
Vi fortsætter med at sortere kort. Placer 10 fra række fire på knægten. Lad os derefter flytte 8 til 9 i række syv. Til sidst flytter vi 9 fra række otte til 10 i række fem.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 5
Nu kan vi lave et stort træk. Vi tager hele stakken i række ni og placerer den på 8 i række syv.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 6
Desværre er der på nuværende tidspunkt ikke flere gyldige træk, som vi kan foretage. Det eneste, vi kan gøre, er at trække kort fra kortbunken.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 7
Lad os rydde op i det rod, der er blevet skabt af de nye kort. Placer 4 fra række to på 5 i række ti. Flyt knægten fra række otte over på damen i række fire. Til slut lad os flytte 7 i række seks til 8 i række fem.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 8
Flyt damen og knægten fra række fire over på kongen i række otte. Lad os også flytte 6 fra række seks til 7 i række fem.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 9
Vi kan nu flytte det sidste kort fra række seks - esset - og placere det på 2 i første række. Derefter tager vi 10 i række fem og resten af stakken i den og placerer den på knægten i række otte. Nu er vi lige begyndt at bygge vores første fulde stak – fra konge til es.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 10
I dette træk fortsætter vi med at bygge vores første fulde stak ved at placere 5 og 4 fra sidste række på 6 i række otte. Vi flytter også 4 i række fire over på den tomme række seks.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 11
Vi kan desværre ikke fortsætte med at bygge vores første fulde stak, fordi vi ikke har en 3’er til rådighed. I stedet flytter vi 5 i række fire og placerer den på 6 i række to.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 12
Derefter kan vi flytte 4 fra række seks til 5 i række to. Nu har vi igen en tom række.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 13
Vi kan bruge den tomme række til at gemme 2’eren fra række syv. Denne 2’er blokerer en række meget nyttige træk.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 14
Nu kan vi fortsætte med at bygge vores første fulde stak. Lad os flytte 3 i række syv til 4 i række otte.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 15
For at færdiggøre vores første fulde stak flytter vi esset over på 2'eren i række otte. Hele stakken flyttes automatisk til grundfeltet ovenfor.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 16
Nu er der ingen brugbare træk. Så det eneste, vi kan gøre, er at trække kort fra bunken.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 17
Nu kan vi sætte de nye kort i orden. Lad os sætte 5 i række fire over på 6 i række tre. Lad os flytte knægten og 10 fra række otte over på damen i række ti. Til slut flytter vi 7 i række ni til 8 i række syv.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 18
Flyt 6 og 5 fra række tre til 7 i række syv. Lad os derefter flytte stakken begyndende med damen fra række ti til kongen i række fire. Til slut flytter vi 2'eren, der var under damen, til 3 i række fem.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 19
Flyt nu 7 fra række otte til 8 i række tre.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 20
Lad os dele række seks op. Vi kan placere kongen i det tomme række otte, og 2 i række en.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 21
Derefter fokuserer vi på række to. Vi kan flytte knægten til den tomme række seks. Stakken med 6 kan flyttes til 7 i række tre.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 22
Vi bliver ved med at lægge kortene på spillefeltet i rækkefølge. Flyt 2 og 3 fra række fem til 4, og flyt derefter 6 fra række to over på 7.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 23
Nu kan vi placere knægten fra række seks på damen fra række to og flytte dem sammen til kongen i række otte.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 24
Flyt 6 og 7 fra række ti til række to, og tag stakken op fra række 7, startende med 8'eren, og placer den i den tomme række seks.
Edderkop kabale, løsningseksempel, en kulør, afsnit 25
Til slut kan vi flytte 2 og 3 fra række et til række syv. Bemærk, at spillefeltet nu ser ganske ryddeligt ud. Alt, hvad vi behøver, er et es for at fuldføre en fuld stak. Det ser ud til at blive et nemt spil!

Den anden sværhedsgrad spilles med to sæt spillekort: én med røde kort og én med sorte kort. Dette kaldes ofte edderkop kabale med to kulører. Nedenfor kan du finde et eksempel på, hvordan du starter et sådant spil:

Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 1
Vi starter med at sortere kort i samme farve. Flyt hjerter 6 til række to, spar 7 til 8, hjerter knægt til hjerter dame længst til højre og spar knægt til spar dame.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 2
Nu hvor hjerter konge er blevet fri, kan vi placere dronningen og knægten på den.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 3
Desværre er der ikke flere træk for at sortere kortene i samme farve, men vi kan afdække flere kort, så vi har lidt mere at arbejde med. Lad os lægge spar 2 på hjerter 3 i række otte.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 4
Dette afdækker hjerter 10, som vi så straks kan flytte til hjerter knægt i række et.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 5
Desværre er der ikke flere nyttige træk, så det eneste, vi kan gøre, er at trække flere kort fra bunken.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 6
Nu har vi en masse nye kort og mange mulige træk. Vi placerer først hjerter 2 fra række fire på hjerter 3. Dette fjerner blokeringen af stakken med spar 7 og 8, som vi kan flytte til spar 9 i række seks. Derefter kan vi flytte den nye stak med 7, 8 og 9 til 10'eren i række ni. Lad os også flytte hjerter 9 fra række fem til række to.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 7
Nu hvor damen er blevet fri, kan vi placere den på hjerter konge.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 8
Igen er der ikke flere nyttige træk, så vi trækker flere kort fra bunken.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 9
Spillefeltet begynder at blive lidt rodet, men frygt ej! Vi kan rydde op i dette rod. Lad os starte med at flytte spar 7 fra række fem til spar 8, og derefter flytter vi dem begge til spar 9 i række to. Nu er hjerter 5 i række fire blevet gjort fri, og så vi kan flytte den til række 3 og placere den på hjerter 6 der. Til slut flytter vi damen fra række seks til kongen i række otte.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 10
Nu kan vi placere seks fra række fire på 7 i række to. Derefter flytter vi hele kortstakken til spar 10 i række seks.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 11
Et muligt træk er at flytte hjerter 5 fra række ni til række seks, og derefter flytte stakken med spar dame fra række ni til række fire. Dette afdækker et kort, men vil også føre til rod i række seks. Det kan faktisk være klogt at foretage disse træk for at finde ud af, hvad der sker - og hvis de ikke er nyttige, kan vi fortryde dem. Pointscoren i Edderkop kabale afhænger af antallet af træk, og fortrydelse af træk tæller som almindelige træk - dermed er de helt legitime. I dette tilfælde viser det sig, at den bedste at gøre er at trække kort fra bunken.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 12
Nye kort og nye træk! Lad os starte med at samle spar 3 og spar 4 fra række tre og fem, og derefter placere dem på 5 i række et. På samme måde kan vi tage esset og 2 fra række seks og syv og placere dem på 3 i række otte. Dette frigør 5 i række 7, som vi så kan placere på 6 i række fire.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 13
Nu kan vi placere 5 og 6 fra række fire på 7'erne i række syv. Lad os også flytte stakken, der starter med 10 i række seks over på spar knægt i række ni. Da vi nu ikke har flere træk i samme farve, kan vi prøve at afdække nogle kort ved at placere hjerter 3 fra række fem på 4 i række to.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 14
Placer 3, 4 og 5 fra række et på 6 i række ni. Flyt 8 over på 9 i række ti.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 15
Nu har vi en ny kombination af træk! Lad os først flytte 5, 6 og 7 fra række syv til 8 i række fem. Derefter flytter vi hele stakken over på 9 i række seks. Vi placerer 5 og 6 fra række tre på 7 i række syv. Derefter flytter vi alle tre kort til spar 8 i række ti.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 16
Endelig har vi en tom række! Dette er meget vigtigt, fordi en tom række kan være yderst nyttig, da vi kan placere et hvilket som helst kort i den. Vi vil snart bruge den til at sortere flere kort, men først skal vi flytte et par kort. Vi flytter damen over på kongen i række et. Lad os også flytte esset fra række seks til 2 i række tre.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 17
Vi bruger den tomme række til at flytte spar 5 og lave endnu en tom række.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 18
Lad os fokusere på række to. Først flytter vi 3 til 4 i række syv. Derefter flytter vi begge kort til 5 i række 6. Det giver os 4, som vi kan placere på 5 i række fem.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 19
Nu fokuserer vi på række ni. Først flytter vi stakken, som starter med spar knægt, over på damen i række et. Flyt derefter hjerter 5 til række syv, som er tom. Til slut flytter vi stakken, som starter med spar dame, over på kongen i række fire.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 20
Vi ønsker at bygge en fuld stak i række fire. For at gøre det, tager vi 4 og 5 fra række fem og placerer dem på 6 i række ni. Derefter tager vi alle tre kort, og placerer dem på 7 i række fire.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 21
Flyt stakken i række fire til række femte. Flyt også 5 fra række syv til 6 i række ni, og flyt derefter begge kort tilbage til række syv.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 22
Vi kan endelig færdiggøre vores første fulde stak. For at gøre det, skal vi tage det nye es i række fire og placere det på 2 i række ni. Derefter tager vi begge kort og flytter dem til række et. Vi flytter es, 2 og 3 over til række fem. Vores første fulde stak er færdig!
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 23
Nu kan vi flytte 8 i række fire og placere den på 9 i række to. Dernæst kan vi tage 8, 9 og 10 fra række to og placere dem på knægten i række ni.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 24
Bemærk, at vi nu har to tomme rækker! Vi er nærmest uovervindelige nu, og det bliver svært at tabe spillet. Vi kan fortsætte ved at flytte 6 og 7 fra række to til 8 i række ni.
Edderkop kabale, løsningseksempel, to kulører, afsnit 25
Se det smukke spillefeltet! Har du en idé om, hvad du skal gøre nu? Kan du finde ud af, hvordan du får tre tomme rækker?

Den sværeste spiltilstand er at spille med to fulde sæt spillekort – altså med fire kulører. Denne sværhedsgrad er for rigtig gode spillere, og derfor har vi besluttet ikke at tage den med i denne grundlæggende vejledning. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan du spiller edderkop kabale med 4 kulører på egen hånd!

Historie

Edderkop kabale stammer fra 1947, da det første gang blev spillet med rigtige kort og ikke en computer. Rygterne siger, at den amerikanske præsident Roosevelt elskede at spille edderkop kabale. Spillet har altid været populært på grund af, at det kræver for strategisk tænkning og analyse. Den første velkendte computerversion dukkede op i begyndelsen af 1990'erne med Microsoft Windows 3-operativsystemet. En Unix-version blev udviklet endnu tidligere (i 1989), men denne version var ikke så populær. Siden da er edderkop kabale en fast del af de fleste populære operativsystemer, såsom Windows 7 og XP. Denne onlineversion af edderkop kabale er netop inspireret af disse versioner.

Luk