Gratulerer! Du vant!
Spillresultater
Tid:
Resultat:
:
:
Din statistikk
Best poengsum:Dato:
Spill vunnet:Gjennomsnittlig poengsum:
Antall spillrunder:Gjennomsnittlig poengsum:
Prosent vunnet:
Spill igjen
Din statistikk
Velg poengberegning
 
 
 
En farge (én sort)
 To farger (to sorter)
 Fire farger (fire sorter)
Grunnleggende statistikk
Antall spillrunder:
Spill vunnet:
Prosent vunnet:
Lengst vinnerrekke:
Lengst tapsrekke:
Gjeldende vinnerrekke:
Poengstatistikk
Best poengsum:
Dato:
Gjennomsnittlig poeng per vunnet spill:
Gjennomsnittlig poengsum:
Tid og trekk
Total spilltid (sekunder):
Gjennomsnittlig tid per vunnet spill (sekunder):
Totalt antall trekk:
Gjennomsnittlig antall trekk per vunnet spill:
Gjennomsnittlig antall trekk per time i vunnet spill:
Tilbakestill
 
Lukk
Lukk
Informasjon

Viktige tastatursnarveier

Slå fullskjerm av/på:F11 (de fleste nettlesere)
Angre trekk:Ctrl+Z
Del ut på nytt:F2
Lukk dialogvindu:Esc

Edderkoppkabal

Hei, og velkommen til edderkoppkabal! Edderkoppkabal er et populært kortspill, først og fremst på grunn av vanskelighetsgraden. Denne versjonen av spillet er tilgjengelig på nettet, og er gratis for alle.

Oversikt

Som de fleste andre kabalspill, spilles edderkoppkabal av én spiller. Målet er å sortere kortene etter sort og verdi, og plassere dem i grunnfelter øverst på spillfeltet. Det som skiller edderkoppkabal fra andre varianter av spillet, er at spilleren må lage bunker av kort i rekkefølge på spillfeltet. En bunke kan overføres til grunnfeltet først når den er komplett, fra ess til konge. Dette skiller seg fra andre kabalspill (som vanlig Kabal eller Freecell), der spilleren flytter kortene til grunnfeltet én etter én, fra ess og oppover. Edderkoppkabal spilles dessuten med to kortstokker, i motsetning til andre kabalspill som kun spilles med én stokk.

Spillbrettet består av ti kolonner der kortene legges med billedsiden ned, bortsett fra det øverste kortet. Dette betyr at kortet øverst i stabelen, det vil si det som ikke er dekket av et annet kort, faktisk er nederst på spillfeltet, siden kortene er lagt ut i vifteform. Spilleren må sortere kortene etter sort og verdi ved å flytte dem mellom stablene. Kun kortstabler som er sorterte etter sort og verdi kan flyttes om gangen. Ellers er det ingen begrensning for å flytte kort (i motsetning til for eksempel Freecell, der antall kort som kan flyttes avhenger av antall ledige celler). I tillegg til de ti kolonnene, har brettet også åtte grunnfelter øverst til høyre, samt en kortstokk øverst til venstre.

Instruksjoner

Generelle regler

 1. Når det ikke finnes flere gyldige trekk, kan spilleren trekke kort fra stokken. Trekking av kort fra stokken fungerer som følger: Spilleren må sørge for at det ikke finnes noen tomme kolonner. Hvis det finnes en tom kolonne, er det ikke mulig å trekke fra stokken. Dette betyr at det er mulig å låse seg fast i en situasjon der det ikke er nok kort på spillfeltet til å kunne plassere minst ett i hver kolonne. Samtidig er det ikke mulig å trekke flere kort fra stokken, fordi noen av kolonnene er tomme. Prøv å unngå denne situasjonen, og la aldri antall kort øverst på spillfeltet være under ti. Hvis det ikke finnes noen tomme kolonner, trekker spilleren ti kort fra stokken og ett kort plasseres med billedsiden opp i hver av kolonnene.
 2. Et kort (eller en kortstabel) kan kun flyttes fra én kolonne til en annen hvis kortet som flyttes (eller kortet nederst i stabelen) er én høyere enn kortet den plasseres på. Sorten på de to kortene spiller ingen rolle; men, hvis kortene er i ulik sort, vil du ikke kunne flytte dem igjen senere.
 3. Du kan plassere et hvilket som helst kort i en tom kolonne.
 4. For å kunne flytte en stabel, må alle kortene ligge i rekkefølge og være i samme sort.
 5. Når du lager en stabel med tretten kort av samme sort fra ess til konge, må disse kortene flyttes til et grunnfelt øverst på spillfeltet. Spillet gjør dette automatisk.
 6. Det spilles med to kortstokker, dvs. 104 kort.
 7. Edderkoppkabal har et unikt poengsystem. Du starter med 500 poeng, og poengsummen reduseres med én for hvert trekk (inkludert angring av trekk). Når du har laget en full stabel og kortene overføres til grunnfeltet, får du 100 poeng. Spillets mål er å plassere alle kortene i grunnfeltene med færrest mulig trekk. Det er mulig å angre et trekk, og dette anses som et ordinært trekk. Det kan være spesielt nyttig å angre et trekk ved spill på høyere vanskelighetsgrad.
 8. Det er viktig å fortsette å bygge stabler, spesielt med kort i samme sort. Det er også viktig å avdekke så mange kort som mulig, selv om dette av og til betyr at du må lage stabler med kort i flere sorter. Trekk kort fra stokken kun når det ikke er noen gyldige trekk igjen, eller når trekkene du kan gjøre kun er til ulempe. Til slutt – og dette er svært viktig ved høyere vanskelighetsgrader – tøm én av kolonnene så raskt som mulig. Når du har en tom kolonne økes i stor grad muligheten til å sortere kort i andre kolonner, ettersom du kan bruke den til midlertidig lagring av kort eller kortstabler.

Spillet har tre varianter, med ulik vanskelighetsgrad.

 1. Edderkoppkabal med én sort (en farge Edderkoppkabal eller 1 farge Edderkoppkabal) er et spill med kort i kun én sort. Dette er den enkleste varianten, ettersom hver kortstabel som dannes kan flyttes. Kabalen kan nesten alltid løses.
 2. Edderkoppkabal med to sorter (to farger Edderkoppkabal eller 2 farger Edderkoppkabal) er vanskeligere, ettersom den spilles med to sorter. Dette er normalt to sorter i forskjellig farge, det vil si at den ene er svart (kløver eller spar) og den andre er rød (hjerter eller ruter). I denne varianten kan du lage stabler med begge sorter; men stablene kan kun flyttes hvis de består av én sort. Denne kabalen er betydelig vanskeligere å løse enn varianten med kun én sort. Men, den er som regel mulig å løse, så lenge du legger nok tanke og innsats i det.
 3. Edderkoppkabal med fire sorter (fire farger Edderkoppkabal eller 4 farger Edderkoppkabal) er den vanskeligste varianten, og kan i utgangspunktet virke å være umulig å løse. Men, med nok tålmodighet og standhaftighet, skal du kunne løse noen av kabalene. Vanskeligheten kommer av at det spilles med to komplette kortstokker, og det er dermed fire sorter i spill. Som i de lavere vanskelighetsgradene, kan du plassere et kort på et annet kort, uavhengig av sort, så lenge målkortets verdi er én høyere. For å lage flyttbare stabler, trenger du kort av samme sort. Ethvert kort kan dermed plasseres på kun to av 104 kort for å lage en flyttbar stabel. Sjansen er liten for at akkurat disse to kortene er tilgjengelige på spillfeltet. Ved feilfritt spill kan du forvente å vinne opptil én av tre runder.

Eksempel på løsning

Edderkoppkabal har tre vanskelighetsgrader. Her er et eksempel på hvordan man starter den enkleste vanskelighetsgraden, edderkoppkabal med én sort (en farge Edderkoppkabal). Denne spillvarianten har to kortstokker, der alle kortene er i samme sort.

Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 1
I denne spillvarianten er det ofte mulig å foreta mange trekk fra starten av. I dette eksempelet kan vi utføre tre trekk umiddelbart. La oss flytte 4 på 5, 2 (lengst til venstre) på 3, og 6 (lengst til høyre) på 7.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 2
I den andre runden kan vi flytte stabelen som består av 2 og 3 i den fjerde kolonnen på 4 i den åttende kolonnen. La oss også flytte 9 på 10.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 3
Nå flytter vi 10 i den fjerde kolonnen på knekten i den femte kolonnen. Vi flytter også stabelen med 9 og 10 i den sjette kolonnen på knekten i den sjuende kolonnen. Til slutt flytter vi firekortsstabelen i den åttende kolonnen på 6 i den niende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 4
Vi fortsetter å sortere kort. Vi plasser 10 i den fjerde kolonnen på knekten. Deretter flytter vi 8 til 9 i den sjuende kolonnen. Til slutt flytter vi 9 fra den åttende kolonnen til 10 i den femte kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 5
Nå kan vi gjøre et stort trekk; vi tar hele stabelen i den niende kolonnen og plasserer den på 8 i den sjuende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 6
På dette punktet er det dessverre ingen flere hensiktsmessige trekk. Det eneste som gjenstår å gjøre er å trekke kort fra stokken.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 7
La oss rydde opp i rotet forårsaket av de nye kortene. Plasser 4 fra den andre kolonnen på 5 i den tiende kolonnen. Flytt knekten fra den åttende kolonnen til damen i den fjerde kolonnen. Til slutt flytter vi 7 i den sjette kolonnen til 8 i den femte kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 8
Flytt damen og knekten fra den fjerde kolonnen til kongen i den åttende kolonnen. Vi flytter også 6 fra den sjette kolonnen til 7 i den femte kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 9
Nå kan vi flytte det siste kortet fra den sjette kolonnen, esset, og plassere det på 2 i den første kolonnen. Deretter tar vi 10 og resten av stabelen i den femte kolonnen og plasserer den på knekten i den åttende kolonnen. Vi har nå startet på vår første komplette stabel, fra konge til ess.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 10
I dette trekket fortsetter vi å lage komplette stabler ved å plassere 5 og 4 fra den siste kolonnen til 6 i den åttende kolonnen. Vi flytter også 4 i den fjerde kolonnen til den tomme, sjette kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 11
Vi kan dessverre ikke fullføre den første stabelen vår, fordi vi ikke har noen 3-ere. I stedet flytter vi 5 i kolonne fire og plasserer den på 6 i den andre kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 12
Deretter kan vi flytte 4 fra kolonne seks til 5 i kolonne to. Nå har vi igjen en tom kolonne.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 13
Vi kan bruke den tomme kolonnen til å lagre 2 fra den sjuende kolonnen. Denne 2-eren blokkerte mange hensiktsmessige trekk.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 14
Nå kan vi fortsette å lage vår første komplette stabel. Vi flytter 3 fra den sjuende kolonnen til 4 i den åttende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 15
For å fullføre den første stabelen vår, flytter vi essen på 2 i den åttende kolonnen. Hele stabelen flyttes automatisk til grunnfeltet ovenfor.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 16
Nå er det ingen flere hensiktsmessige trekk. Det eneste som gjenstår å gjøre er å trekke kort fra stokken.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 17
Nå kan vi sortere de nye kortene. La oss plassere 5 fra den fjerde kolonnen på 6 i den tredje kolonnen. La oss også flytte knekten og 10 fra den åttende kolonnen til damen i den tiende kolonnen. Til slutt flytter vi 7 i den niende kolonnen til 8 i den sjuende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 18
Flytt 6 og 5 fra den tredje kolonnen til 7 i den sjuende kolonnen. Deretter flytter vi stabelen med dame fra den tiende kolonnen til kongen i den fjerde kolonnen. Til slutt flytter vi 2 som var under damen på 3 i kolonne fem.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 19
Nå flytter vi 7 fra den åttende kolonnen til 8 i den tredje kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 20
La oss dele opp kolonne seks. Vi kan plassere kongen i den tomme, åttende kolonnen, og 2 i den første kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 21
Deretter fokuserer vi på kolonne to. Vi kan flytte knekten til den tomme, sjette kolonnen. Stabelen med 6 kan flyttes på 7 i den tredje kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 22
Vi fortsetter å legge kort på spillfeltet i rekkefølge. Flytt 2 og 3 fra kolonne fem til 4, og deretter 6 fra den andre kolonnen til 7.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 23
Nå kan vi plassere knekten fra den sjette kolonnen til damen i kolonne to, og flytte dem sammen på kongen i kolonne åtte.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 24
Deretter flytter vi 6 og 7 fra den tiende til den andre kolonnen. Stabelen som starter med 8 i kolonne sju plasseres på den tomme, sjette kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, en farge (én sort), del 25
Til slutt kan vi flytte 2 og 3 fra den første kolonnen til kolonne sju. Merk at hele spillfeltet nå ser ganske ryddig ut. Alt vi trenger er en ess for å fullføre en stabel. Dette ser ut til å bli enkelt!

Den andre vanskelighetsgraden spilles med to kortstokker: én med røde kort og én med sorte kort. Dette kalles ofte edderkoppkabal med to sorter (2 farger edderkoppkabal). Nedenfor finner du et eksempel på hvordan du kan starte et slikt spill:

Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 1
Vi starter med å sortere kort i samme sort. Flytt hjerter 6 til den andre kolonnen, spar 7 på 8, hjerter knekt på hjerter dame lengst til høyre, og spar knekt på spar dame.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 2
Nå som hjerter konge er avdekket, kan vi plassere damen og knekten på den.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 3
Det finnes dessverre ikke flere trekk for å sortere kort i samme sort, men vi kan avdekke flere kort slik at vi har mer å jobbe med. La oss legge spar 2 på hjerter 3 i den åttende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 4
Dette avdekker hjerter 10, som kan flyttes til hjerter knekt i den første kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 5
Dessverre er det ingen flere hensiktsmessige trekk, og det eneste vi kan gjøre er å trekke flere kort fra stokken.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 6
Nå har vi mange nye kort og mange mulige trekk. Vi plasserer først hjerter 2 fra kolonne fire til hjerter 3. Dette fjerner blokkeringen av stabelen med spar 7 og 8, som kan flyttes til spar 9 i den sjette kolonnen. Deretter kan vi flytte den nye stabelen med 7, 8 og 9 til 10 i den niende kolonnen. La oss også flytte hjerter 9 fra den femte kolonnen til den andre kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 7
Nå som damen er fri, kan vi plassere den på hjerter konge.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 8
Igjen er det ingen flere hensiktsmessige trekk, og vi trekker nye kort fra stokken.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 9
Spillfeltet begynner å bli rotete, men frykt ikke! Vi kan rydde opp i dette rotet. La oss starte ved å flytte spar 7 fra kolonne fem til spar 8, og deretter flytte begge til spar 9 i den andre kolonnen. Hjerter 5 i kolonne fire er nå fri, og vi kan flytte den til hjerter seks i den tredje kolonnen. Til slutt flytter vi damen fra den sjette kolonnen til kongen i den åttende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 10
Nå kan vi plassere 6 fra den fjerde kolonnen til 7 i den andre kolonnen. Deretter flytter vi hele kortstabelen med fire kort på spar 10 i den sjette kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 11
Ett mulig trekk er å flytte hjerter 5 fra kolonne ni til kolonne seks, og deretter flytte stabelen som starter med spar dame fra kolonne ni til kolonne fire. Dette avdekker et kort, men fører samtidig til rot i kolonne seks. Det kan faktisk være lurt å utføre slike trekk for å finne ut hva som skjer. Hvis det viser seg at trekket ikke var hensiktsmessig, kan det angres. Poengsummen i edderkoppkabal avhenger av antall trekk. Angrede trekk teller som vanlige trekk, og slike handlinger er dermed helt legitime. Det viser seg at det beste å gjøre er å trekke kort fra stokken.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 12
Nye kort og nye mulige trekk! La oss starte med å ta spar 3 og spar 4 fra kolonne tre og fem, og plassere dem på 5 i kolonne én. På samme måte kan vi ta essen og 2 fra den sjette og sjuende kolonnen og plassere dem på 3 i den åttende kolonnen. Dette frigir 5 i den sjuende kolonnen, som kan plasseres på 6 i den fjerde kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 13
Nå kan vi plassere 5 og 6 fra den fjerde kolonnen på 7 i den sjuende kolonnen. Vi flytter også stabelen som starter med 10 i den sjette kolonnen på spar knekt i den niende kolonnen. Siden vi nå ikke har flere trekk igjen med kort i samme farge, kan vi prøve å avdekke kort ved å plassere hjerter 3 fra den fjerde kolonnen til 4 i den andre kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 14
Vi plasserer 3, 4 og 5 fra den første kolonnen til 6 i den niende kolonnen. Vi flytter dessuten 8 på 9 i den tiende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 15
Nå har vi en ny kombinasjon av trekk! Først flytter vi 5, 6 og 7 fra den sjuende kolonnen på 8 i den femte kolonnen. Deretter flytter vi hele stabelen på 9 i den sjette kolonnen. Vi plasserer 5 og 6 fra den tredje kolonnen på 7 i den sjuende kolonnen. Deretter flytter vi alle tre kortene på spar 8 i den tiende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 16
Endelig har vi en tom kolonne! Tomme kolonner kan være svært nyttige, siden vi kan plassere valgfrie kort der. Snart vil vi kunne ordne kortene slik vi vil, men først gjenstår det litt jobb. Vi plasserer damen på kongen i den første kolonnen. Vi flytter også essen fra den sjette kolonnen til to i den tredje kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 17
Vi bruker den tomme kolonnen til å flytte spar 5 og lage en ny tom kolonne.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 18
La oss fokusere på den andre kolonnen. Først flytter vi 3 på 4 i den sjuende kolonnen. Deretter flytter vi begge kortene på 5 i den sjette kolonnen. Vi får da tak i 4, som kan plasseres på 5 i den femte kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 19
Nå fokuserer vi på kolonne ni. Først flytter vi stabelen som starter med spar knekt på damen i første kolonne. Videre flytter vi hjerter 5 til kolonne sju, som er tom. Deretter flytter vi stabelen som starter med spar dame på kongen i den fjerde kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 20
Vi ønsker å lage en komplett stabel i kolonne fire. For å gjøre dette, tar vi 4 og 5 fra den femte kolonnen og plasserer dem på 6 i den niende kolonnen. Deretter tar vi alle tre kortene og plasserer dem på 7 i den fjerde kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 21
Vi flytter stabelen fra kolonne fire til kolonne fem. Vi flytter også 5 fra den sjuende kolonnen til 6 i den niende kolonnen. Deretter flytter vi begge kortene tilbake til kolonne sju.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 22
Til slutt kan vi fullføre vår første stabel. For å gjøre dette tar vi den nye essen i den fjerde kolonne og plasserer den på 2 i den niende kolonnen. Vi tar deretter begge kortene og flytter dem til den første kolonnen. Vi flytter ess, 2 og 3 over til kolonne fem. Den første stabelen vår er ferdig!
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 23
Nå kan vi flytte 8 i den fjerde kolonnen og plassere den på 9 i den andre kolonnen. Deretter tar vi 8, 9 og 10 fra den andre kolonnen og plasserer dem på knekten i den niende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 24
Merk at vi nå har to tomme kolonner! Vi er så og si uslåelige, og nå blir det vanskelig å tape spillet. Vi kan nå flytte 6 og 7 fra den andre kolonnen til 8 i den niende kolonnen.
Edderkoppkabal, eksempel på løsning, to farger (to sorter), del 25
Se på dette vakre spillfeltet! Vet du hva du bør gjøre nå? Klarer du å finne ut hvordan du får tre tomme kolonner?

Den vanskeligste spillmodusen er med to komplette kortstokker, det vil si fire sorter (4 farger Edderkoppkabale). Denne vanskelighetsgraden er beregnet på svært gode spillere, og vi inkluderer den derfor ikke i denne grunnleggende veiledningen. Du må finne ut hvordan du spiller edderkoppkabal med fire sorter selv!

Historikk

Edderkoppkabal stammer fra 1947, da det selvsagt ble spilt med ekte kort og ikke datamaskin. Ryktene tilsier at edderkoppkabal var en favoritt hos den amerikanske presidenten Roosevelt. Spillet har alltid vært ganske populært på grunn av at det krever strategisk tenkning og analyse. Den første dataversjonen dukket opp tidlig på 1990-tallet, i Microsoft Windows 3. En Unix-versjon ble utviklet enda tidligere (i 1989), men denne versjonen ble ikke like populær. Siden den gang har edderkoppkabal vært inkludert i fleste populære operativsystemer, inkludert Windows 7 og XP. Denne nettbaserte varianten av edderkoppkabal er inspirert av nettopp den versjonen.

Lukk